สายพันธุ์ Lophophora

สายพันธุ์กระบองเพชร Lophophora

Lophophora แคคตัสในสกุลนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ชื่อสกุล Lophophora มาจากภาษากรีก หมายถึงการผลิตดอกออกผลที่ส่วนยอด (crest – bearing)  Lophophora เป็นแคคตัสที่ไม่มีหนาม ลักษณะลำต้นเป็นทรงกลม อ่อนนุ่ม สีเหลืองซีดจนถึงสีเขียวอมฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 – 13 เซนติเมตร มีทั้งที่ขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆ และเป็นกลุ่ม  เป็นระบบรากสมบูรณ์ ลำต้นเป็นสัน 5 – 13 สัน ตุ่มหนามเป็นปุย สีขาว อยู่ห่างกันเห็นได้อย่างชัดเจน  ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลืองครีม และสีชมพู จะมีเส้นสีเข้มตรงกลางตามความยาวของกลีบดอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 – 2.5 เซนติเมตร  ดอกจะเกิดบริเวณยอดที่มีสีขาวปกคลุม ฝักมีลักษณะยาว รี ค่อนข้างเล็ก เมื่อแก่จะเป็นสีขาว สีชมพู หรือสีแดง แคคตัสในกลุ่ม Lophophora มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโกและทางตะวันออกเฉียงหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่น ในรัฐเท็กซัส  โลโฟ (Lophophora) มีกี่ชนิด ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์จำแนกสายพันธุ์โลโฟออกเป็น […]