สายพันธุ์ Lophophora

สายพันธุ์กระบองเพชร Lophophora

โลโฟ (Lophophora) มีกี่ชนิด ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์จำแนกสายพันธุ์โลโฟออกเป็น 5 ชนิด ประกอบด้วย จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโลโฟชนิดไหน การจะจำแนกโลโฟออกว่าเป็นชนิดไหนค่อนข้างเป็นเรื่องยาก ซึ่งการดูจากรูปลักษณะของลำต้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ ต้องมีรายละเอียดอื่นประกอบ เช่นสีผิวของลำต้น แว๊ก ขนาด หน่อ สีดอก กลีบดอก ลักษณะของฝัก จึงจะตอบได้ว่าเป็นโลโฟชนิดไหน  สีผิว เขียวอมเทา สีดอก ชมพูอ่อนมีแถบเข้มคาดกลางตามแนวยาว กลีบเลี้ยง สีเขียว ปลายดอกมนฝัก สีชมพูอ่อนปากเมล็ดที่ขั้ว มีลักษณะเปิดกว้างขั้วเมล็ด กางออก ไม่งุ้มเข้าแบบตัว koehresiiผิวเมล็ด ขรุขระ เล็กน้อย ไม่เป็นหนามแหลมเหมือนใน fricii และ diffusa สีผิว เขียวอมเหลือง สีดอก ขาว กลีบเลี้ยง เขียวสีฝัก ขาวปากเมล็ด รูปตัววี (ปากเมล็ดเปิดกว้างกว่าในตัว fricii)ผิวเมล็ด ขรุขระ เป็นหนามแหลวเหมือนเปลือกทุเรียน ผิวสีเขียวเข้ม ดอกสีขาวอมครีม กลีบเลี้ยงโทนน้ำตาล  ดอกของ koehresii มักเรียวยาว […]