Cereus Cactus

สายพันธุ์กระบองเพชร Cereus Cactus

กระบองเพชร Cereus (ซีรีอุส) จัดอยู่ในกลุ่ม Cereus ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มกระบองเพชร ตามวิธีการจัดของ Gordon Rowley จากหนังสือ The Illustrated Encyclopaedia of Succulents (อ่าน ความเป็นมาของกระบองเพชร) Cereus เป็นกระบองเพชรที่มีลักษณะเป็นลำยาว มีความสูงได้ถึง 5 เมตร มีฉายาว่า  “Queen of the night” ซึ่งหมายถึงดอกที่บานในเวลากลางคืน ในประเทศไทยมีการนำ Cactus Cereus เข้ามาปลูกนานหลายสิบปีแล้ว นั่นคือ Cereus Lexagonus หรือเรียกกันว่าคอนโดนางฟ้าหรือปราสาทนางฟ้า  คอนโดนางฟ้า (Cereus Lexagonus) คอนโดนางฟ้า มีลำต้นเป็นทรงสูงยาว (เป็นไม้ลำ) ลำต้นเป็นแฉก ส่วนใหญ่จะมี 4-5 แฉก แต่ถ้าสมบูรณ์มากๆ จะมี 6 แฉก (หายาก) มีหนามตามสันแฉก สามารถสูงได้หลายเมตร […]