CACTUS ความลับที่ซ่อนอยู่ใต้หนาม

แคคตัสวาไรตี้

เคยสงสัยกันหรือไม่แคคตัสทำไมถึงไม่มีใบ การที่แคคตัสไม่มีใบจะสังเคราะห์แสงได้อย่างไรและหาอาหารจากที่ไหน ทำไมแคคตัสถึงมีหนาม แคคตัสใช้หนามทำอะไรนอกจากที่เราคิดเอาเองไว้เอาไว้ป้องกันอันตรายจากสัตว์ แท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้หนามแหลมคมเหล่านั้น วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน ทางเข้า ufabet หนามคือใบของแคคตัส   ใบของพืชทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำ (Transpiration) การคายน้ำของพืชช่วยการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากสารละลายในดิน ผ่านเนื้อเยื่อ ลำเลียงจากรากสู่ใบ โดยพืชจะคายน้ำในรูปของไอน้ำผ่านทางปากใบ  (Stomata)   กระบองเพชร ซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัยอยู่ในสภาพร้อนแห้งแล้งอย่างในทะเลทราย จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้ลำต้นเพื่อใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งการคายน้ำมากเกินไปจะทำให้น้ำในลำต้นไม่เพียงพอ กระบองเพชรจึงวิวัฒนาการปรับสภาพของตนเอง โดยลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนาม เพื่อลดการคายน้ำ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่แห้งแล้งและฝนไม่ตกเป็นเวลานาน ๆ  กระบองเพชรสังเคราะห์แสงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใบ ใบของต้นไม้ทั่วไปจะมีสีเขียว ซึ่งมีส่วนประกอบที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์ (Chloroplast) ภายในมีสารสี (Pigment) ที่มีขนาดเล็กสีเขียวเรียกกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) โดยคลอโดพลาสต์ จะช่วยในการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารหรือน้ำตาลที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่พืชในการดำรงชีวิต  แต่กระบองเพชรไม่มีใบ คลอโรพลาสต์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงในกระบองเพชรอยู่ที่ลำต้นซึ่งปกติจะมีสีเขียว แต่กระบองเพชรจำพวกไม้ด่าง ซึ่งลำต้นจะมีสีอื่น ๆ เฃ่นสีเหลือง แดง ส้ม ชมพู จะสังเคราะห์แสงได้น้อยกว่า จึงทำให้โตช้ากว่ากระบองเพชรทั่วไป (ไม่ด่าง) Gymnocalicium Hihanovichii Variegata ส่วนกระบองเพชรที่ไม่มีสีเขียวที่ลำต้นเลย […]