ไม้กราฟคืออะไร

แคคตัสวาไรตี้

กราฟ (Grafting) คือการขยายพันธุ์พืชด้วยการ “ต่อยอด” ซึ่งในการขยายพันธุ์แคคตัสด้วยการกราฟ เป็นการนำหน่อพันธุ์ของแคคตัสที่ต้องการขยายพันธุ์ มาต่อยอด (Grafting) บนแคคตัสอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ตอ”  ตอต้องมีคุณสมบัติ หาอาหารได้เก่ง แข็งแรงและโตเร็ว เพื่อสามารถนำอาหารไปเลี้ยงหน่อพันธุ์ เพราะหน่อพันธุ์บนยอดไม่สามารถหาอาหารเองได้  ข้อดีของไม้กราฟ (Grafting) ร่นระยะเวลาการเลี้ยงดูให้สั้นลง เพราะแคคตัสใช้เวลานานกว่าจะโตถึงขนาดที่ตลาดต้องการ หากใช้วิธีการกราฟจะทำให้หน่อโตเร็วกว่าหน่อที่เติบโตบนรากตัวเอง แคคตัสบางชนิดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ หน่อของแคคตัสที่เป็นสีต่างๆ โดยไม่มีสีเขียวปน เช่น Gymnocalicium ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเอง เพราะไม่มีคอโรฟิล จึงไม่สามารถล่อรากลงปลูกได้  จำเป็นต้องใช้การกราฟเพื่อให้หน่อพันธุ์อาศัยอาหารจากไม้ตอแทน Cactus Gymnocalicium  หน่อของ Cactus บางชนิดรากมายาก ใช้วิธีต่าง ๆ แล้วก็ยังไม่มีราก หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจฟีบ เหี่ยวและตาย การกราฟจะเป็นการช่วยให้หน่อเจริญเติบโตบนตอกราฟต่อไป กราฟเพื่อเร่งทำจำนวน เนื่องจากหน่อพันธุ์บนตอกราฟ จะให้หน่อเยอะกว่าและโตเร็วกว่าหน่อที่โตบนรากตัวเอง ซึ่งผู้เลี้ยงได้ประโยชน์จากการนำหน่อเหล่านั้นไปขยายพันธุ์ต่อไป การกราฟจึงเป็นเพิ่มจำนวนหน่อให้แก่หน่อพันธุ์ได้อีกทางหนึ่ง  หน่อ Cactus Rainbowl กราฟบนตอแก้วมังกร แตกหน่อเร็ว แต่ละหน่อโตแข็งแรง  สามารถนำไปขยายพันธุ์โดยการล่อรากลงปลูกหรือไปกราฟเพื่อเพิ่มจำนวนได้ การกราฟเป็นวิธีสุดท้ายที่สามารถช่วยต่อชีวิตแคคตัสที่เรารัก เช่น […]