โรคราสนิมในแคคตัส

วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลกระบองเพชร

โรคราสนิม (Rust) เป็นโรคที่อันตรายต่อแคคตัส เพราะสร้างความเสียหายและแพร่กระจายรวดเร็ว เกิดจากสภาพพื้นที่ปลูกเลี้ยงมีความชื้นสูง อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ มักเกิดในช่วงอากาศเย็น คือปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว การแพร่ระบาดจะอาศัยลมเป็นตัวการพัดพาสปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลม เข้าทำลายพืช อาศัยและมีชีวิตอยู่รอดได้นานหลายปี  โรคราสนิมจะระบาดได้ดี หากพืชอยู่ในสภาวะไม่เหมาะสมบางประการ เช่น แห้งแล้งเกินไป หรือชื้นแฉะเกินไป พืชได้รับไนโตรเจนสูงเกินไป หรือปลูกพืชหนาแน่นเกินไป แสงแดดไม่เพียงพอ เป็นต้น สล็อตแตกง่าย ลักษณะของโรค  ในระยะแรกจะสังเกตเห็นรอยคราบสีน้ำตาลคล้ายสนิมเหล็ก เป็นดวงหรือปื้นขนาดต่างๆ กระจายอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณโคนต้น หากปล่อยทิ้งไว้ จะลุกลามมากขึ้นและกระจายไปยังต้นอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายในวงกว้าง ผู้เลี้ยงจึงควรระวังไม่ให้เกิดราสนิมในแคคตัสที่เลี้ยงไว้ เพราะนอกจากต้นที่เป็นจะเสียหายแล้ว ยังกระจายความเสียหายเป็นลูกโซ่ไปยังต้นอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคราสนิม  ความอับชื้น พื้นที่มีการระบายอากาศไม่ดี แสงแดดไม่เพียงพอ  เชื้อมาจาก Cactus ที่ซื้อเข้ามาใหม่และแพร่กระจายไปยังต้นอื่นๆ เชื้อมาจากต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ต้นลีลาวดี ผลที่เกิดจากราสนิม Melocactus azureus  Melocactus azureus  โดนราสนิมโจมตี ป่วย โทรม เสียโฉมและตาย ราสนิม จะเข้าไปเกาะทำลายผิวของแคคตัส ทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลแห้ง […]