มือใหม่หัดกราฟ เลือกตออย่างไรให้ตรงใจ

แคคตัสวาไรตี้

สำหรับมือใหม่หัดกราฟ นอกจากจะต้องรู้ว่า ไม้กราฟคืออะไร และการกราฟมีขั้นตอนอย่างไรแล้ว วันนี้จะมาเรียนรู้กันว่า “ตอ” ชนิดไหนส่งดี ซึ่งจะทำให้ “หน่อ” บนยอดไม้โตเร็ว  แคคตัสที่จะนำมาทำเป็น “ตอ” เพื่อกราฟนั้น นิยมนำไม้ประเภทที่เรียกกันว่า “ไม้ลำ” ซึ่งก็คือแคคตัสที่มีความสูงยาวเป็นลำ แตกต่างจากแคคตัสทั่วไปที่มักอ้วนกลมเตี้ยป้อม  “ไม้ลำ”เป็นไม้หาอาหารเก่ง จึงโตไว ซึ่งนอกจากอาหารที่หามาได้นั้นจะเลี้ยงตัวไม้ลำเองแล้ว ยังจะส่งไปถึงหน่อที่กราฟอยู่บนยอด ทำให้หน่อบนยอดโตเร็วไปด้วย เป็นการร่นระยะเวลาในการปลูกเลี้ยงแคคตัสลงได้หลายเท่า  ขอบคุณรูปภาพ Pinterest “ไม้ลำ” แต่ละชนิดที่นำมาใช้เป็นตอกราฟ มีประสิทธิภาพในการ “ส่ง” แตกต่างกัน ซึ่งในวันนี้ จะมาแนะนำ “ไม้ลำ” ประเภทต่าง ๆ ที่นำมาทำเป็น “ตอ” ว่าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร ตอบางชนิดส่งดี แต่มีอายุสั้น นานวันไปก็ต้องกราฟใหม่ (re-graft) บางชนิดส่งช้าก็จริง แต่อายุยืนยาว ไม่ต้องรีกราฟบ่อยแต่มีราคาแพง เหล่านี้ผู้เลี้ยงต้องศึกษาและเลือกตอให้ตรงกับการใช้งาน ตอบลู (Myrtillocactus Geometrizan)  ตอบลูจะอวบและมีเนื้อค่อนข้างเต็ม เมื่อปาดยอด จะเห็นว่าตอบลูจะมีพื้นที่เนื้อตอกว้าง สะดวกในการวางหน่อกราฟ ตอบลูเป็นแคคตัส ที่มีความอวบและรอบลำต้นมีความกลม […]