สายพันธุ์เมโลแคคตัส (Melocactus)

สายพันธุ์กระบองเพชร Melocactus

แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่มากมายกว่า 60 ชนิด ชื่อสกุล Melecactus มาจากภาษากรีกว่า Melos ( Melon ) หมายถึง รูปทรงของต้นที่เป็นทรงกลมแป้นหรือทรงการะบอก มีทั้งที่ขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆ หรือชึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  แคคตัสสกุล Melocactus พบมากที่สุดในบริเวณตอนใต้ของหมู่เกาะเวสต์อินดีส ทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกาและบราซิล  แคคตัสในสกุลนี้มีลำต้นสูงประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง มีตุ่มหนามรูปไข่ขนาด 2.5 เซนติเมตร ประกอบไปด้วยหนามข้างที่มีลักษณะโค้งงอ แนบขนานไปกับนำต้น ทั้งหนามกลางและหนามข้างแข็งแรงมาก สีหนามมีหลายสี เช่น สีขาว น้ำตาลออกแดงเข้ม และดำ  Cephalium (เซฟาเรี่ยม) บนยอดจะเกิดเมื่อ Melo เติบโตเต็มวัยและพร้อมที่จะออกดอก เมื่อโตเต็มวัยพร้อมที่จะออกดอก กระบองเพชรชนิดนี้จะสร้าง Cephalium (เซฟาเรี่ยม) ซึ่งเป็นตุ่มแข็งสีขาวเป็นวงขนาดใหญ่บนยอด และอาจมีขนแข็งสีต่างๆ ได้ด้วย ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในหลายๆ พื้นที่และหลายๆ สภาพแวดล้อม  เมโล (Melo) เป็นกระบองเพชรอีกชนิดหนึ่งที่มีหนามสวยงาม […]