เพลี้ยแป้งศัตรูร้ายของไม้หนาม

วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลกระบองเพชร

ถึงแม้แคคตัสจะมองดูเหมือนไม้แข็งแกร่ง เพราะมีแต่ลำต้นแข็ง ๆ ไม่มีใบ แถมมีหนามรอบเต็มต้น น่าจะเป็นเกราะป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี แต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น แคคตัสก็มีศัตรูพืชรุกรานได้เช่นกัน และไม่ใช่ใครที่ไหน “เพลี้ยร้าย”เจ้าเก่านั่นเอง  “เพลี้ย” เป็นแมลงศัตรูพืชตัวเล็กๆ ที่เข้าทำลายโดยการเกาะและดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอด ตามผิว ตามตุ่มหนามและราก ซึ่งเพลี้ยที่มักพบในกระบองเพชร มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ตัวที่อยากจะเน้นว่าเจอบ่อย และมักทำให้ไม้ของเราโทรม ฟีบ เหี่ยวและอาจถึงตายได้ถ้าทิ้งเอาไว้นาน ๆ คือ “เพลี้ยแป้ง” ลักษณะของเพลี้ยแป้ง (Mealy Bug)  หน้าตาของเพลี้ยแป้งทั้ง 2 ชนิด ลักษณะของเพลี้ยแป้งมีลำตัวเป็นข้อ ปล้อง รูปร่างกลมหรือยาวรี ส่วนหัวและขาอยู่ใต้ลำตัว มี 6 ขา ไม่มีปีก มีผงแป้งคลุมตัว ปากเป็นแบบดูดกิน ขยายพันธุ์ได้ทั้งโดยการใช้เพศและไม่ใช้เพศ (Thelytokous parthenogenesis) ซึ่งเพศเมียไม่จำเป็นต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้ มีทั้งประเภทออกลูกเป็นไข่ (Oviparous) หรือออกลูกเป็นตัว (Viviparous) เพลี้ยแป้ง อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเพลี้ยหอย มี 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งหางสั้นและเพลี้ยแป้งหางยาว […]