การปรับสภาพดินที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปลูกแคคตัส

วิธีการปลูก การปรับสภาพดินที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปลูกแคคตัส

กระบองเพชร หรือ CACTUS มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่แห้งแล้ง เติบโตได้ดีในทะเลทรายที่มีสภาพแวดล้อมดินร่วนปนทราย ชอบดินโปร่งระบายน้ำได้ดี ไม่ต้องการความชื้นเป็นเวลานาน ๆ ต้องมีเวลาให้รากพักให้แห้งก่อนจะรดน้ำใหม่ในครั้งถัดไป  เมื่อจะนำแคคตัสมาปลูกในบ้านเราที่มีสภาวะอากาศแตกต่างจากถิ่นที่อยู่เดิมเป็นอย่างมาก คือมีฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศมาก หากมาเจอกับดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ในบ้านเราซึ่งเป็นดินที่อุ้มและเก็บกักความชื้น รากของแคคตัสต้องจมอยู่ในดินที่แฉะและความชื้นเป็นเวลานาน พอเริ่มจะแห้งก็รดน้ำใหม่ สุดท้ายรากเน่าและตายในที่สุด  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องปรับเพื่อให้เหมาะกับนิสัยและความชอบของแคคตัสคือ การปรับสภาพดินที่มีอยู่ให้เหมาะกับการปลูกแคคตัส โดยการนำวัสดุปลูกมาผสมกับดินในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ดินมีความโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะ ไม่เก็บกักความชื้นเป็นเวลานาน ๆ วัสดุผสมดินปลูก Cactus มีอะไรบ้าง การนำวัสดุปลูกชนิดต่างๆ มาผสมในดินก็เพื่อให้ดินมีความโปร่งร่วน มีช่องอากาศมากขึ้น ทำให้ดินปลูกระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะและชื้นนานเกินไป เพื่อให้เหมาะกับกระบองเพชร ตัวอย่าง วัสดุที่สามารถนำมาผสมในดินปลูกระบองเพชร ได้แก่ ข้อสังเกต วัสดุปลูกในข้อ 2-4 เป็นวัสดุนำเข้า จึงมีราคาแพง แต่สามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นทดแทนได้ (5-8) แต่แน่นอนคุณภาพย่อมไม่เหมือนกัน เนื่องจากวัสดุปลูกที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นวัสดุที่มีแร่ธาติที่เป็นประโยชน์ต่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงแคคตัส  อย่างไรก็ดี สำหรับมือใหม่ สูตร#2 (สูตรประหยัด) ก็ใช้ได้แล้ว  ดินใบก้ามปูร่อนละเอียด ดินใบก้ามปูร่อนละเอียดคือดินถุงที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไป […]