วิธีปลูกต้นกระบองเพชรริพซาลิสในร่ม

วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลกระบองเพชร

กระบองเพชรในสกุล Rhipsalis หลายชนิดเป็นของตระกูล Rhipsalideae ที่ใหญ่กว่า ซึ่งรวมถึงอีกสามสกุล กระบองเพชรเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างจากกระบองเพชรส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีหนาม ไม่ต้องเพิ่งพาแดดจัด และชอบน้ำปริมาณมาก กระบองเพชรเหล่านี้มีลำต้นยาว บาง และพันกัน เป็นลักษณะที่น่าสนใจในหมู่กระบองเพชรสายพันธ์ุนี้ นอกจากนี้ สปีชีส์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพืชหิน (เติบโตบนหิน) หรือกาฝาก (เติบโตบนต้นไม้) มากกว่าพืชบนบกที่เติบโตในดิน อย่างไรก็ตาม เมื่อปลูกในบ้าน เรามักจะปลูกในบ้านในกระถางผสมเป็นไม้แขวนหรือไม้ประดับ ซึ่งในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมันเลี้ยงง่าย และสวยดี สายพันธุ์ของต้นกระบองเพชรริพซาลิส   ต้นกระบองเพชรริพซาลิสมีทั้งหมด สี่สกุลในเผ่า Rhipsalideae ได้แก่ Hatiora, Lepismium, Rhipsalis และ Schlumbergera สกุลที่โดดเด่นที่สุดคือ ริพซาลิส ซึ่งประกอบด้วยมากกว่า 40 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่สายพันธุ์เหล่านี้เป็นกระบองเพชรเขตร้อนที่มีอยู่เฉพาะในป่าฝน แต่ ริพซาลิส บางชนิดที่มักปลูกในบ้าน ได้แก่ cereuscula (กระบองเพชรปะการัง) เป็นไม้พุ่มหรือพุ่มที่มีกิ่งก้านยาวได้ถึง 2 ฟุต ลำต้นรูปทรงกระบอกยาวจำนวนมากโผล่ออกมาจากปลายกิ่งเรียวยาวที่ประกอบเป็นกระจุกและดอกมีดอกขนาดเล็กสีขาวครีม clevata มีนิสัยชอบห้อยโหน มีกิ่งก้านมากมาย และดอกรูประฆังสีขาว […]