ต้นกำเนิดและประเภทของกระบองเพชร (แคคตัส Cactus)

ต้นกำเนิดและประเภทของต้นกระบองเพชร

กระบองเพชร มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา พบมากในพื้นที่แถบทะเลทราย แต่ก็มีบางประเภทที่เติบโตอยู่ในป่าเขตร้อนชื้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีรูปทรงแปลกตา มีทั้งที่มีหนามและไม่มีหนาม มีดอกและสีสันที่แตกต่างกันไปตามสายพันธ์ เนื่องจากการดำรงชีวิตอยู่ใสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งทุรกันดาร บางช่วงที่ฝนไม่ตกเป็นเวลานาน ทำให้ กระบองเพชร ปรับสภาพของตัวเองให้สามารถเก็บสะสมน้ำไว้ภายในลำต้นมากถึง 80–90 % ทำให้ลำต้นอวบอ้วนและสั้นลง รากส่วนมากจะอยู่ใกล้ผิวดิน ไม่หยั่งลึกลงไปมากนักเพื่อดูดจับน้ำและความชื้นในอากาศได้ง่ายและที่สำคัญคือ ลดขนาดใบไม้ให้เล็กลงและเปลี่ยนรูปไปเป็นหนามจำนวนมาก ช่วยพรางความร้อนของแสงอาทิตย์เพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการคายน้ำของต้น                                                   Cereus peruvianus สายพันธุ์กระบองเพชร              ปัจจุบันมีรายงานว่าพืชในกลุ่มกระบองเพชรมีอยู่ประมาณ 50-150 สกุลมากกว่า 2,000 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ 8 กลุ่ม (ตามวิธีของ Gordon Rowley จากหนังสือ The Illustrated Encyclopaedia of Succulents)  Weingartia Echinopsis Rebutia 5. กลุ่ม Hylocereus คล้ายกับกลุ่ม Cereus แต่เป็นพวกพืชอิงอาศัย (epiphytic) มีระบบรากอากาศ ต้นเป็นสัน หนามบอบบาง ได้แก่สกุล Aporocactus […]