คำศัพท์ Cactus Epsisode 2

สายพันธุ์กระบองเพชร คำศัพท์

Cactus หรือกระบองเพชรที่ปลูกเลี้ยงกันอยู่ในบ้านเรา ล้วนมีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เช่น Gymnocalycium, Memmillaria, Lophophola, Melocactus แต่ด้วยชื่อจริงที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะมีชื่อสายพันธ์ ตามด้วยชื่อชนิด และตามด้วย CV อาจจะเรียกกันไม่ค่อยถนัดและจำยากเกินไปสำหรับบางคน จึงได้มีการตั้งชื่อเป็นภาษาไทย เหมือนเป็นชื่อเล่นให้เรียกกันง่าย ๆ เช่น แมมขนนกขาว สำหรับ Mammillaria Plumosa, แมมนกฮูก สำหรับ Mammillaria Microthele เป็นต้น  อย่างไรก็ดี คำบางคำก็ยังคงใช้การทับศัพท์จากรากคำเดิม ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้นักเล่นมือใหม่ เข้าใจบทความเกี่ยวกับกระบองเพชรได้ง่ายและเร็วขึ้น จึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาไว้ใน คำศัพท์ Cactus ที่ควรรู้ Ep2 ส่วนคำศัพท์แคคตัสที่ใช้กันในบ้านเรา หาอ่านได้จาก คำศัพท์ Cactus ที่ควรรู้ Ep1 คำศัพท์ Cactus ที่ควรรู้  แคคตัสมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนไม้หนามชนิดอื่น คือจะมีบริเวณที่เรียกว่า “ตุ่มหนาม” (Aerole) Aerole (เอรีโอล) […]