ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับ Cactus

แคคตัสวาไรตี้

เนื่องจากกระบองเพชรเป็นไม้ต่างชาติ การปลูกเลี้ยงดูแลจึงแตกต่างไปจากการปลูกต้นไม้เมืองร้อนที่เราคุ้นเคย มือใหม่สายหนามบางครั้งก็อาจมีความเข้าใจผิดๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก ลองมาดูกันว่าส่วนใหญ่ความเข้าใจผิดนั้น ที่ถูกต้องทำอย่างไร แคคตัสไม่ชอบน้ำ เวลารดน้ำให้ใช้ไซริงค์ (Syring) หยดที่ถูกคือ  แคคตัสไม่ชอบดินแฉะและไม่ชอบความชื้นเป็นเวลานาน ๆ แต่ไม่ได้แปลว่าเค้าไม่ชอบน้ำ แคคตัสชอบให้รดน้ำปริมาณเท่ากับรดน้ำต้นไม้ทั่วไปนั่นคือรดจนชุ่มและทั่วถึงแต่สิ่งที่ทำให้ดินไม่แฉะคือ ดินต้องโปร่งระบายน้ำได้ดี และได้รับแสงแดดเพียงพอและเว้นระยะการรดน้ำ 4-5 วันครั้ง เมื่อดินแห้งแล้วจึงรดครั้งถัดไป  ต้องรดน้ำทุกวัน วันนี้ยังไม่ได้รด-กลัวกระบองเพชรตาย เสียดายแย่ที่ถูกคือ เมื่อรดน้ำแล้ว รอให้ดินแห้งค่อยรดครั้งถัดไป เพราะรากของแคคตัสไม่ชอบจมอยู่ในดินชื้น ๆแต่การที่ดินจะแห้งเร็วหรือช้า หรือใช้เวลากี่วันนั้น ขึ้นอยู่กับ 1. ดินโปร่งร่วนแค่ไหน 2. ได้รับแสงแดดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละบ้านมีปัจจัยเหล่านี้ต่างกัน จึงให้คอยสังเกตว่ากว่าดินจะแห้งใช้เวลากี่วัน เมื่อจับสังเกตได้ว่าดินแห้งใช้เวลา 4 วัน ก็กำหนดเป็นระยะเวลารดน้ำทุก 4 วัน เพื่อไม่ต้องคอยเฝ้าทุกวันว่าดินแห้งหรือยังแต่ถ้าวันไหนฝนตกโดนแคคตัส ก็ต้องนับไปอีก 4 วัน จึงจะรดน้ำครั้งถัดไป ปลูกแคคตัสใช้กระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ที่ถูกคือ กระถางปลูกต้นไม้ทั่วไปก็นำมาปลูกแคคตัสได้ แต่ให้เลือกกระถางขนาดเล็กเพราะหากเราใช้กระถางที่ขนาดใหญ่เกินไป ก็ต้องใส่ดินลงไปเยอะ ๆ นอกจากจะเป็นการเปลืองแล้วดินที่เยอะเกินไป จะสะสมความชื้นในดิน ซึ่งความหนาแน่นของดินจะทำให้กว่าดินจะแห้งใช้เวลาหลายวัน ดินยังไม่ทันแห้ง เราก็รดน้ำลงไปอีก  รากแคคตัสก็จะชื้นตลอดเวลา อย่างนี้ […]