ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่หัดปลูกระบองเพชร

ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่หัดปลูกระบองเพชร

กระบองเพชร หรือ CACTUS มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เป็นพืชทนแล้งเติบโตได้ดีในทะเลทรายที่มีสภาพแวดล้อมดินร่วนปนทราย อากาศหนาวและแห้งแล้ง  ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้น แต่โชคดีที่อากาศร้อนชื้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและให้ดอกของกระบองเพชรมากนัก เพียงแต่เราต้องปรับสภาพดิน น้ำ และแดด ให้เหมาะกับการเติบโตของกระบองเพชร ดังนั้นมือใหม่หัดปลูก หากได้เรียนรู้ก็สามารถเป็นมือใหม่สายหนามได้ ความจริงที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่วงการกระบองเพชร แคคตัสเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ชอบดินร่วนปนทราย บางชนิดอยู่ตามซอกหินและอยู่ท่ามกลางแสงแดด แต่บางชนิดอยู่ขึ้นอยู่ตามโคนไม้ใหญ่ มีเงาบังความร้อนจากแสงดอาทิตย์ให้ การเลี้ยงแคคตัสแต่ละชนิดจึงมีทั้งความเหมือนและความต่าง ซึ่งต้องศึกษาลงลึกไปในแต่ละสายพันธ์ แต่มือใหม่เลือกสายพันธ์ที่เลี้ยงง่าย ๆ เป็นไม้ในกลุ่มที่การเลี้ยงดูไม่ต่างกันไปก่อน ค่อย ๆ ศึกษาไป ในสภาวะแวดล้อมเดิมที่แคคตัสอาศัยอยู่ ในบางฤดู ฝนอาจจะไม่ตกเลย เมื่อฝนตกดินจะอุ้มน้ำไม่นาน เค้าจึงจำเป็นต้องกักเก็บน้ำไว้ในตัวให้มาก เพื่อใช้ในยามฝนทิ้งช่วง การปรับตัวเช่นนี้จึงทำให้ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี แคคตัสไม่ต้องรดน้ำทุกวันเหมือนต้นไม้ในบ้านเราก็จริง แต่เวลารดน้ำ ต้องรดให้เค้าเต็มที่ รดให้ชุ่มและทั่วถึง ไม่ใช่แค่เอาน้ำหยด ๆ ให้ แต่สิ่งที่จะไม่ทำให้รากเน่ากลับเป็นดินโปร่ง ๆ ต่างหาก  แคคตัสชอบดินโปร่งร่วนระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ดินไม่แฉะและชื้นเป็นเวลานาน ๆ ดินแฉะเกิดจาก 2 ปัจจัย คือดินมีความหนาแน่นมากและรดน้ำบ่อยเกินไป ดินยังไม่ทันแห้งก็รดน้ำซ้ำ แบบนี้ […]