การเพาะเมล็ด Cactus คืออะไร

วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลกระบองเพชร

การเพาะเมล็ด Cactus คือการขยายพันธ์แคคตัสวิธีหนึ่ง ในหลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด การชำหน่อและการต่อยอดหรือกราฟ (Grafting)  การเพาะเมล็ด คือการนำเมล็ดที่อยู่ในฝักของแคคตัสมาเพาะลงในดินหรือวัสดุปลูกเพื่อให้งอกเป็นต้นอ่อนและนำไปอนุบาล ปลูกเลี้ยงให้เหมาะสมตามอายุต่อไป ฝักคืออะไร ฝักก็คือผลของแคคตัส ภายในมีเมล็ดซึ่งเกิดจากการผสมของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย โดยปกติเป็นการผสมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นผึ้ง แมลงหรือนก แต่ในการปลูกเลี้ยงเราก็สามารถผสมพันธ์กระบองเพชรเองได้ (ดูการผสมเกสรกระบองเพชร)  ฝักของเมโลแคคตัส (Melocactus) ฝักของแมมมิลลาเลีย (Mammillaria) วิธีการเพาะเมล็ดแคคตัส การเพาะเมล็ดแคคตัส มี 2 แบบ คือ ระบบเปิดและระบบปิด แต่ที่จะมาแนะนำในวันนี้เป็นการเพาะในระบบปิด เพราะง่ายต่อการดูแล ไม่ต้องรดน้ำบ่อย และอัตราการรอดก็ค่อนข้างสูงกว่าระบบเปิด ซึ่งอาจจะฝ่อ แห้ง หรือยุบตัวถ้าได้ความชื้นไม่เพียงพอสม่ำเสมอ หรืออาจจะโดนรบกวนจากแมลงหรือสัตว์ต่างๆ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ กล่องหรือกระบอกพลาสติกมีฝา (หรือใส่ในถุงพลาสิกมัดปากแทนได้) ดินใบก้ามปูร่อนหรือพีสมอส เมล็ดกระบองเพชร วิธีการเพาะเมล็ด นำดินใบก้ามปูร่อนละเอียดใส่ลงในกล่องหรือกระบอกพลาสติกที่เตรียมไว้  ฉีดน้ำใส่ดินให้ชุ่มและทั่วถึง นำเมล็ดที่ล้างและผึ่งลมให้แห้ง โรยในดินที่เตรียมไว้ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ค่อยผ่านขั้นตอนการล้างและผึ่งลมค่ะ ส่วนใหญ่ก็แกะจากฝักแล้วโรยในดินเลย  ปิดฝา ถ้าเป็นกระบอกที่ไม่มีฝา สามารถใส่ในถุงพลาสติกและมัดปากถุงได้ ไม่ให้อากาศเข้า  วางในที่ร่มรำไร […]