การผสมเกสรแคคตัส

วิธีการปลูก การผสมเกสรแคคตัส

การผสมเกสรแคคตัส การขยายพันธ์แคคตัสทำได้หลายวิธี เช่น การผสมเกสร การชำหน่อ การกราฟ ซึ่งในวันนี้จะมาพูดถึงการผสมเกสรแคคตัส  แคคตัส เป็นพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect Flower) คือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ในหนึ่งดอกจะมีเกสรตัวเมียเพียงอันเดียวอยู่ตรงกลาง ส่วนเกสรตัวผู้จะมีหลายอันล้อมอยู่รอบเกสรตัวเมียและตรงปลายเกสรจะเป็นภู่ มีละอองเกสรเกาะอยู่  การผสมเกสรแคคตัสคือ นำเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียจนทำให้เกิดเป็นตัวอ่อน (เมล็ด) อยู่ในรังไข่ ซึ่งเรียกว่า “ฝัก” เมื่อเมล็ดโตเต็มที่ ฝักจะสุกเป็นสีชมพูหรือชมพูเข้มออกม่วง แต่บางสายพันธ์แม้เมล็ดจะสุกแล้วแต่ฝักก็ยังเป็นสีเขียว สามารถนำเมล็ดในฝักที่สุกแล้วไปเพาะเป็นต้นอ่อนต่อไป (ดูวิธีการเพาะเมล็ด)  นอกจากแมลงจะทำหน้าที่ในการผสมเกสรตามธรรมชาติแล้ว เราผู้เลี้ยงก็สามารถผสมเกสรแคคตัสได้โดยคีบหรือตัดเกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปสัมผัสเพื่อผสมกับเกสรตัวเมียในอีกต้นหนึ่ง เป็นการผสมข้ามต้นซึ่งมีโอกาสติดฝักได้ดีกว่าการผสมในต้นเดียวกัน  ข้อควรรู้ในการผสมเกสรแคคตัส ความสมบูรณ์ของเกสรมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ติดฝัก หากยอดเกสรตัวเมียที่แห้งมาก ไม่มีน้ำเมือกที่เป็นตัวจับเกสรตัวผู้ อาจจะทำให้โอกาสติดน้อยลง  ละอองเกสรตัวผู้ที่เยอะ ยิ่งเป็นผลดี การผสมเกสรแคคตัสแบบข้ามต้น มีโอกาสติดฝักมากกว่าการผสมเกสรในต้นเดียวกัน  แคคตัสแต่ละสกุล/สายพันธ์ มีช่วงเวลาบานของดอกแตกต่างกัน เช่น เช้า,สาย,กลางคืน และระยะเวลาในการบานไม่เท่ากัน เช่นบางชนิดบานวันเดียว บางชนิดบาน 2-3 วัน หากต้องการผสมข้ามต้นจำเป็นต้องมีคู่ผสม จึงต้องสังเกตเวลาบานพร้อมกันของคู่ผสมเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการผสมเกสร ดอกที่บานหลายวันแล้วมีโอกาสผสมติดน้อยกว่าดอกที่บานวันแรก  แคคตัสบางสกุล/สายพันธุ์ สามารถติดฝักได้เอง โดยไม่ต้องผสมเกสร เช่น Notocactus, […]