การผสมเกสรแคคตัส

วิธีการปลูก การผสมเกสรแคคตัส

การผสมเกสรแคคตัส การขยายพันธ์แคคตัสทำได้หลายวิธี เช่น การผสมเกสร การชำหน่อ การกราฟ ซึ่งในวันนี้จะมาพูดถึงการผสมเกสรแคคตัส  แคคตัส เป็นพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect Flower) คือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ในหนึ่งดอกจะมีเกสรตัวเมียเพียงอันเดียวอยู่ตรงกลาง ส่วนเกสรตัวผู้จะมีหลายอันล้อมอยู่รอบเกสรตัวเมียและตรงปลายเกสรจะเป็นภู่ มีละอองเกสรเกาะอยู่  การผสมเกสรแคคตัสคือ นำเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมียจนทำให้เกิดเป็นตัวอ่อน (เมล็ด) อยู่ในรังไข่ ซึ่งเรียกว่า “ฝัก” เมื่อเมล็ดโตเต็มที่ ฝักจะสุกเป็นสีชมพูหรือชมพูเข้มออกม่วง แต่บางสายพันธ์แม้เมล็ดจะสุกแล้วแต่ฝักก็ยังเป็นสีเขียว สามารถนำเมล็ดในฝักที่สุกแล้วไปเพาะเป็นต้นอ่อนต่อไป (ดูวิธีการเพาะเมล็ด)  นอกจากแมลงจะทำหน้าที่ในการผสมเกสรตามธรรมชาติแล้ว เราผู้เลี้ยงก็สามารถผสมเกสรแคคตัสได้โดยคีบหรือตัดเกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปสัมผัสเพื่อผสมกับเกสรตัวเมียในอีกต้นหนึ่ง เป็นการผสมข้ามต้นซึ่งมีโอกาสติดฝักได้ดีกว่าการผสมในต้นเดียวกัน  ข้อควรรู้ในการผสมเกสรแคคตัส สังเกตอย่างไรว่าแคคตัสติดฝักหรือไม่ สำหรับสายพันธุ์ยิมโน (Gymnocalycium) หลังจากการผสมเกสร 7-15 วัน สังเกตว่าถ้าก้านดอกยังติดอยู่ไม่ร่วงไป ถึงแม้ว่ากลีบดอกอาจจะเหี่ยวไปแล้ว และก้านดอกมีการขยายป่องออก แสดงว่าผสมติดและเมล็ดกำลังเจริญเติบโตในรังไข่  บริเวณก้านดอกของยิมโนเป็นส่วนของรังไข่ ซึ่งหากการผสมเกสรได้ผล เมล็ดจะเจริญเติบโตอยู่ในรังไข่ ทำให้ก้านดอกขยายออกเป็นกระเปาะมองเห็นชัดเจน ซึ่งต้องรอจนกว่าฝักจะสุก (ใช้เวลาประมาณ 3-6 อาทิตย์ แล้วแต่สายพันธ์) จึงจะเก็บและนำไปเพาะเมล็ดต่อไป      ก้านดอกของยิมโนเป็นส่วนของรังไข่ ซึ่งหากผสมติด เมล็ดจะเจริญเติบโตอยู่ภายใน […]