การชำหน่อคืออะไร

วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลกระบองเพชร

การชำหน่อเป็นหนึ่งในการขยายพันธ์แคคตัสซึ่งมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด การชำหน่อและการกราฟ (Grafting)  การชำหน่อคือการเด็ดหน่อจากต้นแม่มาล่อรากและลงปลูกเพื่อเป็นต้นใหม่ต่อไป ซึ่งการชำหน่อเป็นวิธีที่ง่ายและมักได้ผลดีกว่าวิธีอื่น ๆ  วิธีการชำหน่อ Cactus โดยปกติหน่อที่จะนำมาชำควรมีขนาดประมาณ 2 ซม.ขึ้นไป ถ้าหน่อเล็กเกินไปโอกาสที่หน่ออาจฝ่อยุบและเน่าได้ การชำหน่อคือการนำหน่อที่มีรากหรือไม่มีรากมาปลูกลงในดินที่เตรียมไว้ ซึ่งโดยทั่วไปหน่อของกระบองเพชรสามารถมีรากออกมาได้เองหลังจากชำหน่อไปแล้วระยะหนึ่ง อย่างไรก็ดี บางครั้งหน่อที่ยังไม่มีรากเมื่อนำมาชำในดินอาจเกิดการเน่า เนื่องจากรากไม่เดิน เราจึงทำการล่อราก เพื่อให้หน่อกระบองเพชรมีรากก่อน แล้วจึงนำลงชำ (ปลูก) ในดินต่อไป  การล่อราก คือ การกระตุ้นด้วยวิธีต่าง ๆ ให้หน่อมีรากออกมา ซึ่งโดยปกติแคคตัสบางชนิดวางไว้ ในที่ร่มมีแสงส่องถึงและสเปรย์น้ำ 2-3 วันครั้ง ก็สามารถงอกรากออกมาได้เอง แต่แคคตัสบางชนิดก็ไม่งอกรากออกมาง่าย ๆ นานเข้าหน่อก็อาจจะเหี่ยว ฟีบและแห้งตายได้ จึงต้องทำการกระตุ้นด้วยการล่อราก อุปกรณ์ที่ใช้ กล่องมีฝาปิด หินภูเขาไฟหรือดินญี่ปุ่น หน่อ Cactus วิธีการชำหน่อ  เด็ดหน่อจากต้นแม่ เลือกหน่อที่มีขนาดพอสมควรไม่เล็กเกินไป อย่างน้อย 2 ซม.ขึ้นไป วางผึ่งในที่ร่มให้แผลแห้ง ประมาณ 1-2 วัน นำหินภูเขาไฟหรือดินญี่ปุ่นโรยลงในกล่อง […]