สายพันธุ์กระบองเพชร แคคตัส Cactus

สายพันธุ์กระบองเพชร มีมากมายหลายประเภท เราได้รวบรวมข้อมูลทุกประเภททุกสายพันธุ์มาให้แล้ว ทั้งข้อมูลและสิ่งน่าใจต่างๆมากมาย

ในส่วนของสายพันธ์กระบองเพชร จะกล่าวถึงกระบองเพชรชนิดต่าง ๆ ที่นิยมปลูกเลี้ยงกันในบ้านเรา เพื่อแนะนำให้มือใหม่ได้รู้จักชื่อ ลักษณะรูปทรงของลำต้น หนามและดอกว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้มือใหม่ได้รู้จักและเลือกไม้ที่จะมาปลูกเลี้ยงกระบองเพชรได้ด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการศึกษาลึกลงในรายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป

ตัวอย่างสายพันธ์กระบองเพชร ที่นิยมปลูกเลี้ยงกันในบ้านเรา

  • Mamamillaria

 

ซึ่งแต่ละสายพันธ์ยังแยกออกเป็นชนิดต่างๆ อีกมากมาย เช่น สายพันธ์ Gyjmnocalycium แยกเป็น Gyjmnocalycium Mihanovichii (ยิมโน มิฮาโนะ) Gyjmnocalycium Bruchii (ยิมโน บลูชิไอ) Gymnocalycium Baldianum (ยิมโน บัลเดียนั่ม) ส่วนสายพันธ์ Mammillaria แยกเป็น Mammillaria Michothele หรือแมมนกฮูก, Mammillaria Prumosa หรือแมมขนนกขาว เป็นต้น