D:\work\Nutthawut\picture\472010.jpg

เคยสงสัยกันหรือไม่แคคตัสทำไมถึงไม่มีใบ การที่แคคตัสไม่มีใบจะสังเคราะห์แสงได้อย่างไรและหาอาหารจากที่ไหน ทำไมแคคตัสถึงมีหนาม แคคตัสใช้หนามทำอะไรนอกจากที่เราคิดเอาเองไว้เอาไว้ป้องกันอันตรายจากสัตว์ แท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้หนามแหลมคมเหล่านั้น วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน ทางเข้า ufabet

หนามคือใบของแคคตัส  

ใบของพืชทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำ (Transpiration) การคายน้ำของพืชช่วยการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจากสารละลายในดิน ผ่านเนื้อเยื่อ ลำเลียงจากรากสู่ใบ โดยพืชจะคายน้ำในรูปของไอน้ำผ่านทางปากใบ  (Stomata)  

กระบองเพชร ซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัยอยู่ในสภาพร้อนแห้งแล้งอย่างในทะเลทราย จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้ลำต้นเพื่อใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ๆ ซึ่งการคายน้ำมากเกินไปจะทำให้น้ำในลำต้นไม่เพียงพอ กระบองเพชรจึงวิวัฒนาการปรับสภาพของตนเอง โดยลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนาม เพื่อลดการคายน้ำ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่แห้งแล้งและฝนไม่ตกเป็นเวลานาน ๆ 

กระบองเพชรสังเคราะห์แสงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใบ

ใบของต้นไม้ทั่วไปจะมีสีเขียว ซึ่งมีส่วนประกอบที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์ (Chloroplast) ภายในมีสารสี (Pigment) ที่มีขนาดเล็กสีเขียวเรียกกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) โดยคลอโดพลาสต์ จะช่วยในการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารหรือน้ำตาลที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่พืชในการดำรงชีวิต 

แต่กระบองเพชรไม่มีใบ คลอโรพลาสต์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงในกระบองเพชรอยู่ที่ลำต้นซึ่งปกติจะมีสีเขียว แต่กระบองเพชรจำพวกไม้ด่าง ซึ่งลำต้นจะมีสีอื่น ๆ เฃ่นสีเหลือง แดง ส้ม ชมพู จะสังเคราะห์แสงได้น้อยกว่า จึงทำให้โตช้ากว่ากระบองเพชรทั่วไป (ไม่ด่าง)

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_061617.jpg

Gymnocalicium Hihanovichii Variegata

ส่วนกระบองเพชรที่ไม่มีสีเขียวที่ลำต้นเลย เช่น ยิมโนหัวสี ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ จึงต้องขยายพันธุ์ด้วยการกราฟ

เนื่องจากไม่มีใบ จะรู้ได้อย่างไรว่าแคคตัสที่เราเลี้ยงเติบโตดีหรือไม่

D:\my garden\2560\20170406_171857s.jpg

หนามบนยอดเจริญเติบโตดี แปลว่ารากแข็งแรง และลำต้นสมบูรณ์

     สำหรับพืชทั่วไปที่มีใบ เราจะสังเกตได้ง่ายว่าเติบโตดีหรือไม่ โดยดูจากการเจริญเติบโตของต้นและใบ เช่น ถ้าใบซบลู่ลงแปลว่าขาดน้ำ ถ้าใบไหม้แปลว่าว่าดินแฉะ รากเน่า หรือไหม้แดด 

     แต่กระบองเพชร ไม่มีใบ ซ้ำกระบองเพชรเป็นไม้ที่โตช้า บางชนิดกว่าจะเห็นความแตกต่างรอกันเป็นปี ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าแคคตัสของเราแข็งแรงดีและเติบโตขึ้นหรือไม่ ให้สังเกตจากหนามบนยอด แคคตัสที่แข็งแรง รากสมบูรณ์หาอาหารเก่ง นอกจากจะดูจากผิวของต้นสีเขียวเป็นมันและมีการเติบโตจากเดิมแล้ว สังเกตจากหนามบนยอดก็สามารถบอกได้ ถ้าหนามบนยอดดูสมบูรณ์สดใสแข็งแรง แสดงว่ารากเดินดีและแคคตัสเจริญเติบโตได้ดี 

ตุ่มหนาม (Alero) เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของกระบองเพชร

     หนามของแคคตัส จะเกิดอยู่บริเวณที่เรียกว่า ตุ่มหนาม (Alero)  ไม้ชนิดอื่นๆ ถึงแม้จะมีหนามแต่จะไม่มีตุ่มหนาม (Alero) เช่น Euphobia ดังนั้นการจะสังเกตไม้ที่มีหนามว่าเป็นกระบองเพชรหรือไม่ ให้ดูที่ตุ่มหนาม 

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210730_162734.jpg

ถังทองหนามสั้น

ตุ่มหนามของถังทอง เรียงอยู่บนสันพู บริเวณตุ่มหนามมีขนนุ่มฟูกระจายอยู่รอบ ๆ

หนามของแคคตัสมีความหลากหลายและสวยงามเป็นเอกลักษณ์

    แคคตัสมีหนามที่หลากหลายทั้งขนาด รูปร่าง สีสันและรูปทรง นอกจานั้น ลักษณะของหนามที่เกิดบนตุ่มหนาม (Alero) ยังมี  2 แบบ คือ หนามกลาง (Central Spines) มักมีขนาดใหญ่ และหนามรัศมี (Radial Spines) หรือเรียกว่าหนามข้าง กระบองเพชรบางชนิดมีหนามกลางอย่างเดียวไม่มีหนามรัศมี บางชนิดมีหนามกลางมากกว่า 1 อัน บางชนิดไม่มีหนามกลางมีแต่ไม่มีหนามรัศมี บางชนิดมีครบทั้งหนามกลางและหนามรัศมี บางชนิดมีการเรียงตัวลักษณะพิเศษคล้ายซี่หวี (Pecinate) 

หนามแคคตัสแบบต่าง ๆ 

หนามแข็งตรง

หนามแข็งตรง

Melocactus

หนามของเมโล มีทั้งหนามกลาง (Central spines) และหนามข้างหรือหนามรัศมี (Radials Spines) ซึ่งหนามกลางมี 1 หนาม เป็นหนามแข็งตรง ส่วนหนามข้างเป็นหนามแข็งเหมือนกัน แต่โค้งงอแผ่รัศมีออกด้านข้างแนบไปกับลำต้น

หนามโค้งงอ

หนามโค้งงอ

Matukana Madisoniorum

หนามของ Matukana มีเฉพาะหนามข้างหรือหนามรัศมี โค้งงอออกด้านข้าง ไม่มีหนามกลาง

หนามบิดเกลียว

หนามบิดเกลียว

www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI

หนามของถังทองหนามบิด มีทั้งหนามกลางและหนามข้างหรือหนามรัศมี ทุกหนามจะมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ๆ และบิดเป็นเกลียวจนคลุมรอบต้น

หนามเล็กตรงและเป็นตะขอที่ปลาย

หนามเล็กตรงและเป็นตะขอที่ปลาย

Mammillaria Boscasana (แมมขนแมว)

แมมขนแมว มีหนาม 2 แบบในต้นเดียว คือหนามที่ลักษณะเป็นขนสีขาวเหมือนขนของสัตว์ (ขนแมว) และมีหนามเล็กเส้นตรงแต่ปลายเป็นตะขอ

หนามบางคล้ายกระดาษ

หนามบางคล้ายกระดาษ

แคคตัสหนามกระดาษ Opuntia articalata

www.facebook.com/ThanadonSapcharoen

หนามเป็นเส้นคล้ายเส้นผม

หนามเป็นเส้นคล้ายเส้นผม

Mammillaria Luai 

Mammillaria Laui หรือแมมเลาอาย เป็นเส้นเล็กบางและยาวตรงคล้ายเส้นผม

หนามเป็นปุยนุ่ม ลักษณะคล้ายขนสัตว์ชนิดต่าง ๆ

หนามเป็นปุยนุ่ม ลักษณะคล้ายขนสัตว์ชนิดต่าง ๆ

Mammillaria Prumosa (แมมขนนกขาว)

Mammillaria Plumosa หรือแมมขนนกขาว มีหนามเป็นปุยสีขาวคล้ายขนนก

หนามแบบอื่น ๆ 

หนามแบบอื่น ๆ 

Gymnocalicium Bruchii

Bruchii มีหนามรัศมีแผ่ออกด้านข้างแนบไปกับลำต้น ไม่มีหนามกลาง

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_061906.jpg

Lobivia

หนามของ Lobivia มีหนามกลางและหนามข้างมีขนาดเล็กสั้น

หนามรัศมีแผ่ออกด้านข้าง

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_061953.jpg

Mammillaria Candida

หนามรัศมีเป็นเส้นเล็กบางหลายเส้นแผ่ออกด้านข้างแนบไปกับลำต้น

จนเหมือนสานกันจนปิดรอบต้นไว้จนมิด

Candida มีหนามกลางที่เป็นเส้นเล็กแต่สั้น ทำให้เวลาที่จับต้นของ Candida 

ถึงแม้หนามจะไม่แหลมแทงนิ้วมือ แต่หนามก็แข็งสั้น 

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_062032.jpg

Mammillaria Lenta

เลนต้ามีหนามรัศมีเป็นเส้นเล็กบางหลายเส้นแผ่ออกด้านข้างแนบไปกับลำต้น

จนเหมือนสานกันปิดรอบต้นไว้มิด เนื่องจากไม่มีหนามกลาง 

ทำให้เราสามารถจับต้นของ เลนต้าได้โดยไม่โดนหนามตำมือ

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_062153.jpg

Mammilaria Microthele (แมมนกฮูก)

หนามเป็นเส้นเล็กสั้นๆ หนามกลางตั้งตรง ส่วนหนามรัศมีหรือหนามข้างแผ่ออกด้านข้าง

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_062608.jpg

 Parodia Leninghausii (กระบองทอง)

 หนามกลางและหนามรัศมีเป็นเส้นบางยาวสีทอง

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_064322.jpg

Parodia Magnifica (กลีบมะเฟือง)

หนามเป็นขนบางเบาสั้น ๆ เรียงตัวเป็นเส้นอยู่บนสันพู

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_061846.jpg

Browningia Hertlingiana

Browningia Hertlingiana มีหนามกลางที่แข็งและยาวกว่าหนามอื่นๆ

และหนามรัศที่มีขนาดเล็กกว่า กระจายออกในทิศทางต่าง ๆ

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_062526.jpg

Mammillaria Nivosa แมมเข็มทองหรือแมมหนามทอง

หนามยาวตรงสีเหลืองทอง มีทั้งหนามกลางและหนามรัศมี

แมมชนิดนี้มีปุยสีขาวอยู่ที่โคนเนินหนามเหมือนปุยหิมะ

ไม้อวบน้ำบางชนิดไม่มีหนามแต่จัดเป็นไม้ในกลุ่มกระบองเพชร

แคคตัสบางชนิดไม่มีหนาม แต่ก็จัดอยู่ในสกุล Cataceae หรือเป็นแคคตัสชนิดหนึ่ง ได้แก่ Lophophola (โลโฟ) Astrophytum Asterias (แอสโตรไฟตั้มแอสทีเรียส) 

D:\work\Nutthawut\picture\alero\20210803_062248.jpg

Lophophola 

โลโฟ แคคตัสไม่มีหนาม เป็นไม้สุดโปรดของหลาย ๆ คน 

เพราะนอกจากไม่มีหนามแล้ว ตัวยังนุ่มนิ่ม จับได้สบายมือ และมีดอกสวยงามน่ารัก

(อ่าน สายพันธุ์ Lophophola)

Astrophytum Asterias

แอสโตรไฟตั้ม แคคตัสอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีหนาม มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามหลากหลาย

(อ่าน แคคตัสไร้หนาม Astrophytum Asterias)

Credit : www.blockdit.com

ขอบคุณสมาชิกหมายเลข 1904888 Pantip.com กระทู้ ว่าด้วยเรื่องหนาม ๆ ต้นไม้

Credit ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *