คำศัพท์ Cactus Epsisode 2

Cactus หรือกระบองเพชรที่ปลูกเลี้ยงกันอยู่ในบ้านเรา ล้วนมีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เช่น Gymnocalycium, Memmillaria, Lophophola, Melocactus แต่ด้วยชื่อจริงที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะมีชื่อสายพันธ์ ตามด้วยชื่อชนิด และตามด้วย CV อาจจะเรียกกันไม่ค่อยถนัดและจำยากเกินไปสำหรับบางคน จึงได้มีการตั้งชื่อเป็นภาษาไทย เหมือนเป็นชื่อเล่นให้เรียกกันง่าย ๆ เช่น แมมขนนกขาว สำหรับ Mammillaria Plumosa, แมมนกฮูก สำหรับ Mammillaria Microthele เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี คำบางคำก็ยังคงใช้การทับศัพท์จากรากคำเดิม ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้นักเล่นมือใหม่ เข้าใจบทความเกี่ยวกับกระบองเพชรได้ง่ายและเร็วขึ้น จึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาไว้ใน คำศัพท์ Cactus ที่ควรรู้ Ep2 ส่วนคำศัพท์แคคตัสที่ใช้กันในบ้านเรา หาอ่านได้จาก คำศัพท์ Cactus ที่ควรรู้ Ep1

คำศัพท์ Cactus ที่ควรรู้ 

คำศัพท์ Cactus Epsisode 2 02

แคคตัสมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนไม้หนามชนิดอื่น

คือจะมีบริเวณที่เรียกว่า “ตุ่มหนาม” (Aerole)

Aerole (เอรีโอล)ตุ่มหนาม คือบริเวณตุ่มหนามของแคคตัส เป็นที่เกิดของหนาม กระจุกขน (Bristle) และตุ่มหนามยังเป็นที่เกิดของดอกและหน่อ 
Bristle (บริสเทิล)กระจุกขน มีลักษณะเป็นกลุ่มขน พบที่บริเวณตุ่มหนามและซอกระหว่างเนินหนาม พบได้บ่อยใน Mammillaria และ Coryphanta ทำหน้าที่ในการกรองและลดความร้อนจากแสง จึงพบมากที่บริเวณยอด
หนามกลางของ Melocactus ที่มีขนาดใหญ่ ตรงและแข็งแรง

หนามกลางของ Melocactus ที่มีขนาดใหญ่ ตรงและแข็งแรง

Central Spine (เซ็นทรัล สปายน์)หนามกลาง เป็นหนามที่พบอยู่บริเวณส่วนกลางของตุ่มหนาม มักจะมีขนาดใหญ่และมีสีสันสวยงามกว่าหนามด้านข้างมีรูปร่างต่างกันออกไปตามชนิดของพันธุ์ 
Cephalium (เซฟาเลี่ยม) บริเวณยอดของ Discocactus

Cephalium (เซฟาเลี่ยม) บริเวณยอดของ Discocactus

Cephalium (เซฟาเลี่ยม)Cephalium (เซฟาเรี่ยม) ซึ่งเป็นตุ่มแข็งสีขาวเป็นวงขนาดใหญ่บนยอด และอาจมีขนแข็งสีต่างๆ ได้ด้วย จะเกิดเมื่อแคคตัสโตเต็มวัยพร้อมที่จะออกดอก Cephalium เป็นที่เกิดของดอกและฝัก พบเฉพาะแคคตัสตระกูล Melocactus และ Discocactus
Gymnocalycium Cristata

Gymnocalycium Cristata

Cristatus (คริสตาตัส)เป็นความผิดปกติในการเจริญเติบโตของกระบองเพชรบริเวณยอด ที่มีการเจริญเติบโตออกทางด้านข้าง ทำให้มีลักษณะคล้ายพัด มีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ แต่ลักษณะดังกล่าวกลับทำให้มีราคาแพงกว่าเดิมหลายเท่า
Gymnocalycium Clone “Zircon” จากฟาร์มเพชรแต้มสี

Gymnocalycium Clone “Zircon” จากฟาร์มเพชรแต้มสี

Clone (โคลน)เป็นชื่อของ Gymnocalycium ที่เกิดจากการผสมข้าม จนเกิดเป็นชนิดใหม่ เช่น Gymnocalycium Clone Carnelian, Clone Day Dream, Clone CepiaA
Cactaceae (แคคตาซี)วงศ์หรือสกุลของไม้สายพันธุ์แคคตัส 
Cacti (แคคติ)เป็นภาษากรีกโบราณ หมายถึง พันธุ์ไม้ที่มีหนาม โดย Linnaeus (Carl von Linne’) แพทย์และนักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน เป็นผู้นำมาใช้เรียกไม้อวบน้ำที่มีรูปร่างแปลกๆ ไม่มีใบ มีแต่หนาม (ใบที่เปลี่ยนรูปกลายเป็นหนาม) 
Cactus (แคคตัส)พันธุ์ไม้ที่มีหนามหรือกระบองเพชร
Ekubo (อิคุโบะ)ลักษณะของอิคุโบะ คือ มีเส้นขีดขวางระหว่างพูอยู่ใต้ตุ่มหนาม แต่เส้นนี้ืจะไม่ขีดยาวเต็มระหว่างพู ลักษณะจะเหมือนลักยิ้ม ชื่ออย่างเป็นทางการ Astrophytum asterias cv. Ekubo 
Fukuryu (ฟุคุริว)ผิวยับย่น
Fukuryo (ฟุคุเรียว)มีพูแทรก
Genus (จีนัส)สกุล, ประเภท
Glochids (โกลชีดส์)หรือ Glochidia อ่านว่า “โกลคิเดีย” แปลว่า กระจุกหนาม
Hair (แฮร์)ขน (woolly)
KIKKO (กิ๊กโกะ)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias ที่มีรอยแยกระหว่างตุ่มหนามในแต่ละสันพู ลักษณะคล้ายกระดองเต่า
Kabuto (คาบุโตะ)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias ที่มีลายประสีขาวกระจายทั่วลำต้นสีเขียว และมีตุ่มหนาม (areole) สีขาวครีม (Asterias ธรรดา)
Montrose (มอนโทรส)เป็นความผิดปกติในการเจริญเติบโตของกระบองเพชรเช่นเดียวกัน Cristatus แต่จะมีการแตกหน่อออกมาจากทุกตุ่มหนาม โดยที่รูปร่างของหน่อและต้นแม่มีความแตกต่างจากสายพันธุ์เดิม เช่น Astrophytum cv.Lotusland
Astrophytum Asterias Nudum

Astrophytum Asterias Nudum

Nudum (นูดัม)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias ผิวสีเขียวไม่มีลายประขาว และมีตุ่มหนาม (areole) สีขาวครีม
OOIBO (โออิโบะ)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias Kabuto ผิวสีเขียวไม่มีประจุดสีขาว แต่มีตุ่มหนาม (ดอท) มีขนาดใหญ่และฟูกว่าปกติ
Order (ออเดอร์)อันดับ
Perfect Flower (เพอรเฟ็ก ฟาวเวอร์)ดอกสมบูรณ์เพศ คือดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน (กระบองเพชรเป็นดอกสมบูรณ์เพศ)
Radial Spine (เรเดียด สปายน์)หนามข้าง เป็นหนามที่เกิดบริเวณด้านข้างของตุ่มหนาม มักมีขนาดเล็กและอ่อนนิ่มกว่าหนามกลาง
Melocactus ลำต้นมีลักษณะเป็นพู (Rib)

Melocactus ลำต้นมีลักษณะเป็นพู (Rib)

Rib (ริบ)พู คือลักษณะของลำต้นแคคตัสบางชนิด ที่มีลักษณะเป็นสันตามความสูงของลำต้น เช่น Echinocactus, Cereus, Melocactus, Gymnocalycium และ Astrophytum เป็นต้น
Rensei (เรนเซ)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias ที่ตุ่มหนาม (ดอท) ขนาดใหญ่เรียงชิดติดกัน
Ruri Kabuto (รูริ คาบูโตะ)ชื่อที่คนญี่ปุ่นใช้เรียก Astrophytum Asterias “นูดัม”
Super Kabuto (ซูเปอร์คาบุโตะ)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias Kabuto มีประจุดสีขาวหนากว่าปกติ
Shinshowa (ชินโชวะ)ลักษณะดอกของแคคตัสที่กลีบดอกเป็นฝอย
Species (สปีชี่)สายพันธุ์
Spine (สไป)หนาม
ลำต้นของ Copyphantha (ช้าง) มีลักษณะเป็นเนินหนาม (Tubercle)

ลำต้นของ Copyphantha (ช้าง) มีลักษณะเป็นเนินหนาม (Tubercle)

Tubercle (ทิวเบอร์เคิล)เนินหนาม เป็นลักษณะลำต้นของแคคตัสบางชนิด มีรูปร่างเป็นทรงกรวยต่ำ ส่วนปลายทางด้านบนเป็นที่อยู่ของหนามพบในแคคตัสสกุล Coryphantha และ Mammmillaria
Tribe (ทไรบ)หมู่ใหญ่, อนุวงศ์, ในที่นี้หมายถึง หมู่ย่อยลองมาจากวงศ์ “Cactaceae”
Variegateด่าง หรือ หลากหลายสี เช่น Gymnocallycium Mihanovichii Variegate หมายถึงยิมโนมิฮาโนะด่างหรือยิมด่าง
V-Type (แวริอะเกทิด)ชื่อเรียก Astrophytum Asterias ที่มีลวดลายประสีขาวที่มีลักษณะเป็นรูปตัววี (V-Type)
Woolly (วูลลี)ขน (hair)

Credit : ottocactus, sites.google.com

Credit สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *