โรคราสนิมในแคคตัส

โรคราสนิม (Rust) เป็นโรคที่อันตรายต่อแคคตัส เพราะสร้างความเสียหายและแพร่กระจายรวดเร็ว เกิดจากสภาพพื้นที่ปลูกเลี้ยงมีความชื้นสูง อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ มักเกิดในช่วงอากาศเย็น คือปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว การแพร่ระบาดจะอาศัยลมเป็นตัวการพัดพาสปอร์ของเชื้อราปลิวไปกับลม เข้าทำลายพืช อาศัยและมีชีวิตอยู่รอดได้นานหลายปี 

โรคราสนิมจะระบาดได้ดี หากพืชอยู่ในสภาวะไม่เหมาะสมบางประการ เช่น แห้งแล้งเกินไป หรือชื้นแฉะเกินไป พืชได้รับไนโตรเจนสูงเกินไป หรือปลูกพืชหนาแน่นเกินไป แสงแดดไม่เพียงพอ เป็นต้น สล็อตแตกง่าย

ลักษณะของโรค 

ลักษณะของโรค 
ลักษณะของโรค  02

ในระยะแรกจะสังเกตเห็นรอยคราบสีน้ำตาลคล้ายสนิมเหล็ก เป็นดวงหรือปื้นขนาดต่างๆ กระจายอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณโคนต้น หากปล่อยทิ้งไว้ จะลุกลามมากขึ้นและกระจายไปยังต้นอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายในวงกว้าง ผู้เลี้ยงจึงควรระวังไม่ให้เกิดราสนิมในแคคตัสที่เลี้ยงไว้ เพราะนอกจากต้นที่เป็นจะเสียหายแล้ว ยังกระจายความเสียหายเป็นลูกโซ่ไปยังต้นอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคราสนิม 

  1. ความอับชื้น พื้นที่มีการระบายอากาศไม่ดี แสงแดดไม่เพียงพอ 
  2. เชื้อมาจาก Cactus ที่ซื้อเข้ามาใหม่และแพร่กระจายไปยังต้นอื่นๆ
  3. เชื้อมาจากต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกบริเวณใกล้เคียง เช่น ต้นลีลาวดี

ผลที่เกิดจากราสนิม

D:\work\Nutthawut\picture\20180714_133615-01.jpegC:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\20190119_121441 2.jpg
Melocactus azureus Melocactus azureus  โดนราสนิมโจมตี ป่วย โทรม เสียโฉมและตาย

ราสนิม จะเข้าไปเกาะทำลายผิวของแคคตัส ทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลแห้ง ๆ กระจายตามลำต้น เมื่อเกิดแล้วจะทำให้ต้นไม้เสียโฉม เกิดตำหนิ เพราะราได้กัดกินเข้าสู่เนื้อเยื่อผิวของต้นไม้ ถึงแม้จะกำจัดราสนิมได้ แต่ตำหนิบนผิวจะไม่หายไป ต้องรอให้ต้นไม้โตไล่ตำหนิลงอย่างเดียว ซึ่งใช้เวลานานเป็นปี

การป้องกัน

การรักษา

การรักษา
  1. แยกไม้ที่เป็นโรคไว้ต่างหาก เพื่อไม่ให้เชื้อราลามไปยังต้นอื่นๆ
  2. หากเป็นมาก ควรนำไปทำลายทิ้งด้วยการเผา เพื่อไม่ใช้เชื้อแพร่กระจาย
  3. หากเป็นน้อย ถอดกระถางและนำไม้แช่ในยากำจัดราสนิม 
  4. พ่นยากันราอย่างสม่ำเสมอ (ควรใช้หลายๆตัวสลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยา)
  5. จัดการต้นไม้ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สะอาด สว่าง แห้ง มีแสงส่องถึง
  6. พื้นที่ปลูกควรมีแดดอย่างน้อย 4- 6 ชั่วโมง
  7. หลีกเลี่ยงการโดนฝนซ้ำ ๆ หลายวันติดต่อกัน 

ยากำจัดราสนิม

คาร์เบนดาซิมแมนโคเซปแคปเทน
จอยท์รีนิวไมลิน

Credit : plants.kiative.com

Credit สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *