การปรับสภาพดินที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปลูกแคคตัส

กระบองเพชร หรือ CACTUS มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่แห้งแล้ง เติบโตได้ดีในทะเลทรายที่มีสภาพแวดล้อมดินร่วนปนทราย ชอบดินโปร่งระบายน้ำได้ดี ไม่ต้องการความชื้นเป็นเวลานาน ๆ ต้องมีเวลาให้รากพักให้แห้งก่อนจะรดน้ำใหม่ในครั้งถัดไป 

เมื่อจะนำแคคตัสมาปลูกในบ้านเราที่มีสภาวะอากาศแตกต่างจากถิ่นที่อยู่เดิมเป็นอย่างมาก คือมีฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศมาก หากมาเจอกับดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ในบ้านเราซึ่งเป็นดินที่อุ้มและเก็บกักความชื้น รากของแคคตัสต้องจมอยู่ในดินที่แฉะและความชื้นเป็นเวลานาน พอเริ่มจะแห้งก็รดน้ำใหม่ สุดท้ายรากเน่าและตายในที่สุด 

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องปรับเพื่อให้เหมาะกับนิสัยและความชอบของแคคตัสคือ การปรับสภาพดินที่มีอยู่ให้เหมาะกับการปลูกแคคตัส โดยการนำวัสดุปลูกมาผสมกับดินในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ดินมีความโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะ ไม่เก็บกักความชื้นเป็นเวลานาน ๆ

วัสดุผสมดินปลูก Cactus มีอะไรบ้าง

การนำวัสดุปลูกชนิดต่างๆ มาผสมในดินก็เพื่อให้ดินมีความโปร่งร่วน มีช่องอากาศมากขึ้น ทำให้ดินปลูกระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะและชื้นนานเกินไป เพื่อให้เหมาะกับกระบองเพชร ตัวอย่าง วัสดุที่สามารถนำมาผสมในดินปลูกระบองเพชร ได้แก่

  1. ดินถุงร่อนละเอียด
  2. หินภูเขาไฟ (Pumice)
  3. เพอร์ไรท์ (Perlite)
  4. เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite)
  5. ทรายหยาบ (ทรายก่อสร้าง)
  6. แกลบดำ
  7. ขุยมะพร้าว 
  8. ถ่านบดหยาบ

ข้อสังเกต วัสดุปลูกในข้อ 2-4 เป็นวัสดุนำเข้า จึงมีราคาแพง แต่สามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นทดแทนได้ (5-8) แต่แน่นอนคุณภาพย่อมไม่เหมือนกัน เนื่องจากวัสดุปลูกที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นวัสดุที่มีแร่ธาติที่เป็นประโยชน์ต่อพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงแคคตัส  อย่างไรก็ดี สำหรับมือใหม่ สูตร#2 (สูตรประหยัด) ก็ใช้ได้แล้ว 

ดินใบก้ามปูร่อนละเอียด

ดินใบก้ามปูร่อนละเอียด

ดินใบก้ามปูร่อนละเอียดคือดินถุงที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไป นำไปร่อนผ่านตระแกรงขนาดเล็ก เพื่อขจัดเศษซากวัชพืชหรือขุยใบไม้ซึ่งเป็นส่วนที่จะเก็บกักความชื้นในดินออกไป และนำไปผสมกับวัสดุปลูกอื่น ๆ ดินถุงที่นิยมใช้ในการปลูกแคคตัสคือดินใบก้ามปู แต่สามารถใช้ดินชนิดอื่นก็ได้ เช่นดินปุ๋ยคอก 

หินภูเขาไฟ (Pumice)

หินภูเขาไฟ (Pumice)
หินภูเขาไฟ (Pumice) 02
หินภูเขาไฟ (Pumice) 03
หินภูเขาไฟ (Pumice) 04
#01#02#03#sss

หินภูเขาไฟ เกิดขึ้นจากการเย็นตัวของหินหลอมเหลวภายใต้พื้นโลก ที่เกิดขึ้นจากการประทุของปล่องภูเขาไฟ หรือ “ลาวา” 

หินภูเขาไฟ มีรูพรุน ระบายน้ำได้ดี มีน้ำหนักเบา หินภูเขาไฟมีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งขนาด #sss มักใช้เป็นวัสดุรองก้นกระถาง ส่วนขนาดอื่นๆ ใช้ผสมดินปลูกโดย ขนาดที่นิยมใช้ผสมดินคือ #03

เพอร์ไรท์ (Perlite)

เพอร์ไรท์ (Perlite)

Perlite

เพอร์ไลต์มีคุณสมบัติที่เป็นรูพรุน โปร่งเบา อุ้มน้ำดี แต่น้ำก็ระเหยออกเร็วเช่นกันเหมาะกับแคคตัส เพราะไม่ต้องการน้ำให้กักอยู่นานมากจนเกินไปทำให้มีอากาศสามารถเข้าไปได้และรากสามารถหายใจได้ 

เวอร์มิคูไลต์ (Vermiculite)

เวอร์มิคูไลต์ (Vermiculite)

Vermiculite

เวอร์มิคูไรท์ เป็นแร่ในกลุ่มไมก้า ซึ่งคุณสมบัติเด่นคือมีโครงสร้างเป็นผลึกซ้อนกันเป็นชั้น และมีน้ำคั่นระหว่างชั้น ดังนั้นเมื่อเผาประมาณ 1000-1100 องศาเซลเซียส ก็จะแตก และพองตัวออกเป็นเหมือนตัวหนอนขนาดเล็กๆ มีน้ำหนักเบา สามารถดูดซับธาตุอาหารแล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ในภายหลัง มีธาตุอาหาร โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียมที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีความพรุน ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

สูตรดินปลูกแคคตัส

สูตรดินปลูกแคคตัสคืออะไร คือการนำเอาส่วนผสม ที่กล่าวข้างต้นมารวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมกับกระบองเพชร ซึ่งสูตรดินไม่ได้เป็นสิ่งตายตัว  แต่ละคนก็จะหาสูตรที่เหมาะกับกระบองเพชรที่ตนเองปลูก ดังนั้นสูตรดินที่แนะนำ เป็นเพียงแนวทางให้มือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ โดยเน้นที่ความเข้าใจ แล้วนำสูตรที่ได้ไปปรับให้เหมาะกับสภาพการเลี้ยงดูของแต่ละคน 

D:\work\Nutthawut\picture\cute-collection-cactus-watercolor_125540-290 crop1.jpg
D:\work\Nutthawut\picture\cute-collection-cactus-watercolor_125540-290 crop2.jpg
#1 สูตรทั่วไป#2 สูตรประหยัด
ดินร่อน 3 ส่วนเพอร์ไลท์ 1 ส่วนหินภูเขาไฟ 2 ส่วนเวอมิคูไลต์ 1 ส่วนทรายหยาบ 1 ส่วนดินร่อน 3 ส่วนขุยมะพร้าว 1 ส่วนถ่านหยาบ 1 ส่วนหินภูเขาไฟ 1 ส่วนทรายหยาบ 2 ส่วน

ข้อสังเกต

Credit : Freepix.com

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *