บทความเกี่ยวกับ กระบองเพชร

บทความกระบองเพชร แคคตัส catus ล่าสุด

ความเป็นมาและถิ่นกำเนิดของกระบองเพชร

ความเป็นมาของกระบองเพชรในประเทศไทย

ไม่มีบันทึกแน่ชัดว่ามีการนำแคคตัสเข้ามาปลูกเลี้ยงในบ้านเราตั้งแต่เมื่อใด เดิมนั้นเรารู้จักแคคตัสแค่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น ที่เห็นอยู่ทั่วๆ ไปเช่น ปราสาทนางฟ้าหรือคอนโดนางฟ้า

วิธีการปลูกเลี้ยงและดูและกระบองเพชร แคคตัส cactus

สายพันธ์กระบองเพชร แคคตัส cactus

สายพันธุ์กระบองเพชร Lophophora

สายพันธุ์ Lophophora

Lophophora แคคตัสในสกุลนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ชื่อสกุล Lophophora มาจากภาษากรีก หมายถึงการผลิตดอกออกผลที่ส่วนยอด

สายพันธุ์กระบองเพชร Rebutia

ทำความรู้จักกับ Rebutia

Rebutia เป็นแคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสะสม เพราะเป็นแคคตัสขนาดเล็ก แตกหน่อง่าย หนามไม่โหด

สายพันธุ์กระบองเพชร Lophophora

สายพันธุ์ Lophophora

Lophophora แคคตัสในสกุลนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ชื่อสกุล Lophophora มาจากภาษากรีก หมายถึงการผลิตดอกออกผลที่ส่วนยอด

สายพันธุ์กระบองเพชร Rebutia

ทำความรู้จักกับ Rebutia

Rebutia เป็นแคคตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสะสม เพราะเป็นแคคตัสขนาดเล็ก แตกหน่อง่าย หนามไม่โหด

หมวดหมู่ | HOT NEWS

บทความฮอต | HOT NEWS